Photographer: onbekend

dr. M. (Maren) Pannemann


 • UvA Services
 • Visiting address
  Science Park A
  Science Park 904  
 • Postal address:
  Science Park  904
  1098 XH  Amsterdam
 • M.Pannemann@uva.nl

Welcome to my website

Maren Pannemann studeerde Duits, Neerlandistiek en Sociologie aan de Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg (Duitsland), University College London en de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij afstudeerde als taalwetenschapper. In 2007 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam met een taaltheoretisch proefschrift over tweetaligheid.

Daarna heeft Maren gewerkt als docent aan de UvA en de HvA. Ook was zij postdoc bij de afdeling Engelse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast werkte zij als tekstredacteur voor een uitgeverij in Amsterdam.
Maren werkt sinds 2009 als adviseur voor onderzoeksubsidies bij IXA UvA-HvA  (UvA Science Park).

Links

Publications

Pannemann, Maren (2007), Taalverwerving is betekenis zichtbaar maken, website kennislink 23-12-2007

Pannemann, Maren (2007), DP Acquisition as Structure Unravelling, doctoral dissertation, Utrecht : LOT dissertation series 167.

Pannemann, Maren, Weerman, Fred (2007), "Mismatches between Phonology and Syntax in French DP acquisition", in Romance Languages and Linguistic Theory 2005 Selected papers from 'Going Romance', Utrecht, 8-10 December 2005 , Sergio Baauw, Frank Drijkoningen & Manuela Pinto (eds), Benjamins, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Pannemann, Maren (2006), "MoreVariability in French L1: Consequences for Theories of  DP-Acquisition", in Linguistik International 16. Variation in Sprachtheorie und Spracherwerb , Maurice Vliegen (ed), Amsterdam : Lang. 223-232.

Pannemann, Maren, Weerman, Fred (2006), "DP Acquisition as Structure Unraveling", in Language Acquisition and Development. Proceedings of GALA 2005 , Adriana Belletti, Elisa Bennati, Cristiano Chesi, Elisa DiDomenico and Ida Ferrari (eds), Cambridge UK: Cambridge Scholars Press. 414-419.

Pannemann, Maren (2006), "Prenominal elements in French-Germanic bilingual first language acquisition: Evidence for cross-linguistic influence", in The Acquisition of Syntax in Romance Languages. Language Acquisition and Language Disorders 41, Vincent Torrens and Linda Escobar (eds), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 95-114.

Pannemann, Maren (2005), " Discussiëren over tweetaligheid in een tweetalige omgeving: Verslag van ISB5 in Barcelona" , WAP Nieuwsbrief December 2005.

Pannemann, M. (2002). Is Icelandic Split-Ergative? Master Thesis, Rijksuniversiteit Groningen.

Pannemann, Maren, Van der Feen, Marieke (2000). Does L1-grammar affect second language acquisition?  A study investigating perceptive knowledge of German native speakers targeting another SOV-language. Ms. Rijksuniversiteit Groningen.

Some downloadables

Phd dissertation: DP Acquisition as Structure Unravelling 

Pannemann, M. (2002). Is Icelandic Split-Ergative? Master Thesis, Rijksuniversiteit Groningen.

Presentations

2009

Determiner Phrase Acquisition at the Syntax-Phonology Interface. Workshop "Learning meets Acquisition" at the DGFS meeting 2009, Osnabrück, 4 til 6-03-09.

2008

De relatie tussen definitenes en syntactische positie in het Middelnederlands: Aanwijzende voornaamwoorden als topic-maarkeerders? guestlecture, Meertens Instituut, Radboud Universiteit. 24-04-08 .

Encoding Information Structure: The Role of Demonstratives in Middle Dutch , EGI  lunch meeting,  University   of  Amsterdam , 13-05-08 .
L1 Acquisition of the Determiner Phrase in French and Dutch: Learnability and Variation , guestlecture, University of Köln , 14-07-08.
together with Ans van Kemenade, The Disappearance of Gender as a Topic-marker in Old English and Middle Dutch. Perspectives on gender in Dutch, Gent 21-11-08 .

2007

together with Koen Gijzel, Peter versus the wolf:   Syntactic distinctions in French and Dutch L1 , International Research Meeting Junior Applied Linguistics, Groningen 24-26 January 2007.  

2006

samen met Fred Weerman, Spanning a bridge between Continuity and Maturation: A novel perspective onomissionsinL1acquisition, Latsis Colloquium, Early Language Development and Disorders, 26-28 January 2006, Geneva.

samen met Fred Weerman, Mismatches between Phonology and Syntax:Determiner omission in child and adult language,  TIN dag, Utrecht 4.02.06.

De verwerving van de DP, Gastcollege Rijksuniversiteit Groningen, 12.04.06.

Acquisition of the Determiner Phrase in French: bottom-up or top-down? Romanistendag 2006, Rijksuniversiteit Groningen, 19.5.06.

Vroege Tweetaligheid , Introductiedag TW & NGT, Universiteit van Amsterdam 29.09.06.

De verwerving van de DP: functionele categorieën en de rol van de input . Gastcollege "Hoe leer je Frans", Master Franse taal en cultuur, Universiteit van Amsterdam 23.11.06.

Je veux appelstroop: de verwerving van zelfstandige naamewoorden enadjectieven in een tweetalige context. Gastspreker colloquium "Taalontwikkeling / Geschiedenis van hetNederlands",   Universiteit van Amsterdam 11.12.06.

2005

samen met FredWeerman, Variation in acquisition as fine-tuning of correspondence rules, TIN-dag, Utrecht. 29.01.05        

Romance-Germanic bilingual acquisition of DP-syntax: Delay effects caused by cross-linguistic ambiguity ,5th International Symposium on Bilingualism (ISB5),  20-23 Maart 2005, Barcelona. 23.03.05    

samen met Fred Weerman, DP Acquisition as structure unraveling , Poster at Generative Approaches to Language Acquisition, (GALA) 2005, 8-10 September 2005, Siena.

samen met FredWeerman, Mismatches between Phonology and Syntax in French DP acquisition , Acquisition Workshop at Going Romance, 8-10 December 2005, Utrecht.

2004

DP-Syntax in French L1 Acquisition, TIN-dag, Utrecht. 07.02.04     

Subsequent Stages Explained? DP- Syntax in French L1 Acquisition, Second Lisbon Meeting on Language Acquisition, with Special Reference to Romance Languages, 1-4 June 2004, Lisbon. 02.06.04           

More Variability in French L1: Consequences for Theories of DP-Acquisition, 39thLinguistics Colloquium, 25- 27 August 2004, VU Amsterdam. 26.08.04     

Acquisition of DP-Syntax in BilingualFrench: Evidence for cross-linguistic frequency effects, EUROSLA, 8-11September 2004, Donostia -SanSebastian. 11.08.04     

Acquisition of the DP in a French-Germanic Bilingual Setting, The Romance Turn, Workshopon the Acquisitionof Romance Languages16-18 September2004,Madrid. 16.08.04     

2003

Is Icelandic Split-Ergative? TINdag,Utrecht 01.02.03     

Ik deux jambes. Zweisprachigkeit und das Mysterium vom Spracherwerb, Gastlezing Universiteit van Oldenburg. 07.02.03      

Romance-Germanic Bilingual L1 Acquisition: TheRole of Developmental Sequences NOTT Lezingendag (Netwerk Onderzoek Tweede Taalverwerving), Universiteit van Groningen. 24.10.03

2002

De ontwikkeling van agreement in Romaans-Germaans tweetalige kindertaalontwikkeling (syntactischeenpragmatische aspecten). Colloquium voor promovendi en habilitandi in Keulen. 07.11.02

2001

Is het IJsland ergatief? Colloquium voor promovendi en habilitandi in Leipzig, 17.-18.11.01

Op deze website verzamel ik een overzicht van historische teksten in Duitsland.

On this website I provide an overview of historical German texts.

Suggestions welcome!

Mediaevum - Das altgermanistische Internetportal

Deze website is erg handig omdat het een overzicht biedt over onderzoek, bronnen en hulpmiddelen.

Mediaevum: Vooral dit overzicht van digitale teksten is aan te raden: 

Kali Corpus

Digitale teksten

"Das Kali-Korpus (Kali: "Korpusarbeit Linguistik") ist ein teilannotiertes diachrones Korpus des Deutschen Instituts für Forschung und Lehre, das seit Ende 2003 am Deutschen Seminar derUniversität Hannover unter der Leitung vonProf. Dr.Gabriele Diewald aufgebaut wird."

Daten>Korpus>Übersicht

Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien (TITUS)

Digitale teksten, waaronder Oudhoogduitse en Middelhoogduitse teksten.

 "The TITUS server is a joint project of the Institute ofComparative Linguistics of the Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, the Ústav starého Predního východu of Charles University, Prague, the Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab of the University of Kopenhagen and the Departamento de Filología Clásica y Románica (Filología Griega) de la Universidad de Oviedo ."

Index>Textus>Text Database

Das Bonner Frühneuhochdeutschkorpus (FnhdC)

Digitale teksten van 1350 - 1700

"Das Frühneuhochdeutschkorpus entstand zwischen 1972 und 1985 an der Bonner Forschungsstelle 'Frühneuhochdeutsch' im Rahmen des Projekts 'Flexionsmorphologie des Frühneuhochdeutschen' unter Leitung von Werner Besch, Winfried Lenders (ab 1976), Hugo Moser und Hugo Stopp (bis 1981). Es diente als Materialgrundlagefür die Erarbeitung der Bände 3, 4 und 6 der Grammatik des Frühneuhochdeutschen (erschienen im VerlagCarl Winter, Heidelberg). Das Korpusbesteht aus 40 Quellen, die nach Sprachlandschaften und Zeitschnitten (1350-1400, 1450-1500, 1550-1600 und 1650-1700) angeordnet sind. Es handelt sich um Auswahltexte mit einem Umfang von jeweils ca. 30 Normalseiten. SämtlicheTexte sind mit Wortklassenangaben und z.T. mit Formenbestimmungen annotiert."

Bibliotheca Augustana

Digitale teksten

Duitse literatuur van 750 - 1970:teksten in verschillende talen, samengestelddoor Prof.dr. Ulrich Harsch, Fachhochschule Augsburg

Meer informatie over de Bibliotheca Augustana en een overzicht van andere literatuurbronnen in de recensie hieronder.

Monumenta Culinaria et Diaetetica Historica

Collected by Prof.dr. Thomas Gloning, University of Gießen and provided on his website.

Corpus of culinary & dietetic texts of Europe from the Middle Ages to 1800
Corpus älterer deutscher Kochbücher und Ernährungslehren

"This site is dedicated to the study of historical texts on cookery, food, nutrition and dietetics. At present, the main aim is to prepare a corpus of culinary and dietetic texts and to make these texts freely available for different kinds of research."

Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB)

"The MHDBDB provides very powerful search functions for a large number of the most important works of Middle-high German literature, with linguistic and semantic search criteria. It also provides a Wordindex with Concepts for the lemmas and words in the database. - Since october 2006 MHDBDB is linked withMittelhochdeutschen Wörterbüchern - online (Lexer et al.)."

CEEC (Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis)

Alleen afbeeldingen. De meeste teksten zijn in het Latijn, maar er zijn ook teksten in het Duits (Mittelhochdeutsch, Mittelniederdeutsch) en in het Nederlands (Mittelniederländisch).

"Im Rahmen des Projektes CEEC werden die mittelalterlichen Kodizesder Erzbischöflichen Diözesan- undDombibliothek Köln (DDB) digitalisiert."

Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ)

Alleen afbeldingen

"Die Bayerische Staatsbibliothek verwahrt einen großen Handschriftenbestand, den sie nach und nach über das Internet einem interessierten Publikum zugänglich machen möchte. Dieses digitale Angebot wird ständig erweitert. Die Digitalisate werden von Originalen in Farbe oder von vorhandenen Mikrofilmen in bitonaler Qualität bzw. in Graustufen hergestellt."

Virtual Library Geschichte

Alleen afbeeldingen. Overzicht van gedigitaliseerde oorkonden.

Historische Hilfswissenschaften Deutschland und Nachbarn: Österreich, Schweiz, Niederlande, Polen.

Wikisource

Voor de liefhebber: Alt- en Mittelhochdeutsch op Wikisource.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs